CRM

СЕД

Приклад системи, MIA:Документообіг ДП "Інфотех", побудованої на базі відкритої платформи CRM для Ericsson Erlang/OTP.

В сутності система підтримки зв'язків з користувачами це система документообігу

Підготовка

Підтримується розробка та впровадження на платформах Windows, Windows Subsystem for Linux, Linux та Mac.

 • Erlang 22.1
 • Elixir 1.9
 • CMake 3.15
 • libcsv 3.0

Пререквізити для Ubuntu 19.10

$ sudo apt install erlang elixir build-essential libcsv3 libcsv-dev cmake

Інші системи

На інших системах радимо використовувати білди Erlang та Elixir від Erlang Solutions.

Компіляція та запуск

$ mix deps.get $ mix compile $ iex -S mix

Публікація

$ mix release $ _build/dev/rel/crm/bin/crm daemon

Підключення до екземпляру

$ _build/dev/rel/crm/bin/crm remote

Тоді відкрийте посилання localhost:8050/app/ldap.htm.

Інсталяція OnlyOffice

Найпростійший спосіб на Ubuntu 19.10 --- це використати snap:

$ sudo snap install onlyoffice-ds

Розробники системи

 • Олександр Анякін
 • Ірина Костюк
 • Іван Кулик
 • Руслан Мороз
 • Олександр Наумов
 • Олександр Пальчиковський
 • Максим Сохацький