ПРОЦЕСИ

Перелік BPMN ділопроцесів та типів документів згідно постанови №55 КМУ які пітримуються у версії "МІА:Документообіг ЦОВ".

Зовнішні ділопроцеси

Зовнішні актори породжують вхідні документи та відповідні процеси, які потребують відповіді (резолюції), яка надсилається автору звернення або запиту. Після резолюції документи зовнішніх акторів направляються в Архів та систему СЕВ ОВВ v.2.0. Система зовнішніх бізнес процесів складається з двох абстрактних та рештою специфічних схем.

Вхідний документ — перший абстрактний ділопроцес, спільний для всіх зовнішніх акторів, який оперує вхідними документами.

Вихідний документ — другий абстрактний ділопроцес, спільний для всіх зовнішніх акторів, який оперує відповідями-резолюціями на вхідний документ.

Ці бізнес процеси можуть виділяти окремі підпроцеси або частини які є специфічними для певних видів документів.

Звернення громадян — самий масовий документ та породжений ним ділопроцес. Після резолюції породжує ділопроцес вихідного документу.

Публічний запит — окремий вид вхідного документу з резолюцією.

Адвокатський запит — юридичний документ. Після резолюції породжує ділопроцес вихідного документу.

Депутатський запит та звернення — юридичний документ який породжує крім вихідного документу адресованого дупутату, також нотифікацію в Верховну Раду на ім'я її голови.

Внутрішні ділопроцеси

Ділопроцеси внутрішніх акторів оперують документами, які не потребують додаткових ділопроцесів резолюції, та призначені для внутрішньої (приватної) циркуляції всередині організаційної структури.

Організаційно-розпорядний документ — внутрійшній документ ієрархічної системи прав та звітності (горизонтальної та вертикальної взаємодії в складних організаційних структурах). Породжує універсальним ділопроцес для внутрнішнього користування з горизонтальними та вертикальними зв'язками.

Задача — Ad-hoc документ для внутрішніх та зовнішніх акторів.

Додатковий документ — внутрійшній документ, який може бути в контексті як зовнішнього так і внутрішнього актора який потребує засвідчення.

Реєстраційно-моніторингові картки

РМК представляє собою корені усіх можливих дерев ділопроцесів. Наприклад ділопроцеси зовнішніх акторів породжують ділопроцеси резулюції-відповіді та можуть породжувати додатково ділопроцеси організаційно розпорядних документів. Усі ці процеси повязуються в одну структуру та завжди належать до певної РМК.

Так як усі ділопроцеси включають усі можливі документи (є ексклюзивним транзакційним сховищем документів), а файли-додатки (копії оригінальних паперових документів, та усі їх версії) індексуються як поля цих документів, то дерево РМК транзитивно включає усю інформацію яка була пов'язана в процесі обробки згідно схем ділопроцесів.

BPMN специфікації

Процес обробки вхідних документів

def action({:event, 'Resolution', docs}, BPE.process()) def action({:event, 'Implementation', docs}, BPE.process()) def action({:event, from, docs}, BPE.process()) def action({:request, _, 'Registration'}, BPE.process()) def action({:request, _, 'Archive'}, BPE.process()) def action({:request, 'Registration', 'Resolution'}, BPE.process()) def action({:request, 'gwConfirmation', 'Resolution'}, BPE.process()) def action({:request, _, 'Implementation'}, BPE.process())

Процес обробки вихідних документів

def action({:event, 'Agreement', docs}, BPE.process()) def action({:event, 'Signing', docs}, BPE.process()) def action({:request, 'Created', 'Development'}, BPE.process()) def action({:request, 'Development', 'gwAgreed'}, BPE.process()) def action({:request, 'gwAgreed', 'Agreement'}, BPE.process()) def action({:request, 'gwAgreed', 'Development'}, BPE.process()) def action({:request, _, 'Signing'}, BPE.process()) def action({:request, 'gwSigned', 'Development'}, BPE.process()) def action({:request, 'gwSigned', 'Registration'}, BPE.process()) def action({:request, 'gwIsUserSEV', 'SendingSEV'}, BPE.process()) def action({:request, _, 'Archive'}, BPE.process())

Процес обробки організаційно-розпорядних документів

Процес обробки внутрішніх документів

def action({:event, 'Agreement', docs}, BPE.process()) def action({:event, 'Signing', docs}, BPE.process()) def action({:event, 'Resolution', docs}, BPE.process()) def action({:event, 'Implementation', docs}, BPE.process()) def action({:request, 'Created', _}, BPE.process()) def action({:request, _, 'Agreement'}, BPE.process()) def action({:request, _, 'Signing'}, BPE.process()) def action({:request, _, 'Implementation'}, BPE.process()) def action({:request, _, 'Archive'}, BPE.process()) def action({:request, 'Registration', 'Resolution'}, BPE.process())

Процес обробки додаткових документів

Процес обробки вхідної СЕВ кореспонденції

def action({:request, 'Download', _}, BPE.process()) def action({:request, 'Register', _}, BPE.process()) def action({:request, 'Reject', _}, BPE.process()) def action({:request, 'Created', 'Download'}, BPE.process()) def action({:request, 'gwDecision', 'Register'}, BPE.process())

Процес обробки вихідної СЕВ кореспонденції

def action({:request, 'Created', _}, BPE.process()) def action({:request, 'SendSEV', _}, BPE.process())