СЕВ ОВВ

СЕВ ОВВ 2.0 Клієнт

Бібліотека підтримки національного сервісу СЕВ ОВВ версії 2.0 (dir.gov.ua) для розробників та інтеграторів СЕД систем на мовах Erlang і Elixir. Сервіс верхнього рівня складається з наступних функцій:

  • inbox from, count=100
  • send from, to, document
  • ack from, to, msg_id, type, regnum=""
  • download from, msg_id, delete=1
  • download_all from

Перевірка вхідної скриньки облікового запису

Перший параметр -- ЄРДПО організації зареєстрованої в СЕВ. Другий параметр -- перші N повідомлень, які цікавлять.

> SEV.inbox "34239035" {:incoming, [ CreationDate: "2020-02-10T05:25:21Z", Creator: "Sev", Format: "Plain", FromOrgId: "34239036", FromSysId: "fcabd96e-06b5-47c3-801c-b5da8caab7c7", MessageId: "49DF6EA1-1783-4279-AE32-1152E2202B2B", Size: "226716", ToOrgId: "34239035", ToSysId: "99999999", Type: "Document" ]}

Завантаження повідомлення

Перший параметр -- ЄРДПО організації зареєстрованої в СЕВ.

> SEV.download "34239035", "49DF6EA1-1783-4279-AE32-1152E2202B2B" {:downloading, #PID<0.926.0>} iex(26)> 03:28:00.860 [info] SEV {partial,{download,226716,0,226716,<<"37851912">>,226716,0}} 03:28:05.686 [info] SEV {final,{download,226716,226716,0,<<"37851912">>,0,0}} 03:28:05.844 [info] SEV hash verified 49DF6EA1-1783-4279-AE32-1152E2202B2B nil

Вивантаження повідомлення

Перший параметр -- ЄРДПО організації зареєстрованої в СЕВ від імені якої посилається повідомлення. Другий параметр -- ЄРДПО організації зареєстрованої в СЕВ, адресату повідомлення. Третій параметр -- Бізнес-об'єкт документу як Erlang кортеж.

defmodule Test do require ERP def testDoc(guid) do ERP.sevDoc( date: "2020-02-10", id: "12/19/12-15", kind: "Лист", annotation: "Інформування", msg_type: 1, msg_acknow: 2, guid: guid, attachments: [ ERP.fileDesc( id: :sev.guid(), seq_id: 1000, fileName: "Повідомлення.pdf", signed: "2020-02-10T13:12:07", type: "pdf" ) ] ) end end
> SEV.send "34239035", "34239036", Test.testDoc(:sev.guid) {:uploading, #PID<0.954.0>} iex(28)> 03:29:52.332 [info] SEV {partial,{upload,6428292,0,2500000,<<"37851914">>,6428292}} 03:29:54.370 [info] SEV {partial,{upload,6428292,2500000,2500000,<<"37851914">>,3928292}} 03:29:56.379 [info] SEV {partial,{upload,6428292,5000000,1428292,<<"37851914">>,1428292}} 03:30:04.454 [info] SEV {final,{upload,6428292,6428292,0,<<"37851914">>,0}} 03:30:04.779 [info] SEV 91844747-BF51-4804-895E-3A6844B69A0E Upload Processed 221135 nil

Ізоляція та відмовостійкість потоків завантаження

Дана бібліотека переживає рестарти як всього серверу, так і окремих збоїв всередині окремих процесів завантаження для кожного файлу. Усі Erlang процеси бібліотеки створюються під n2o супервізором.

> :supervisor.which_children SEV [ {{:sev, "78317F66-127D-4601-9CA9-E956525A7D56"}, #PID<0.955.0>, :worker, [SEV.UP]}, {{:sev, "49DF6EA1-1783-4279-AE32-1152E2202B2B"}, #PID<0.927.0>, :worker, [SEV.DOWN]}, {{:sev, "187108DB-FBE4-4A7D-8AD5-A2DE2BDEAC0D"}, #PID<0.789.0>, :worker, [SEV.UP]}, {{:sev, "34239035"}, #PID<0.785.0>, :worker, [SEV]}, {{:sev, "34239036"}, #PID<0.107.0>, :worker, [SEV]}, {{:sev, "34239034"}, #PID<0.105.0>, :worker, [SEV]} ]

СЕРТИФІКАЦІЯ

Тут дається опис повної перевірки усіх можливих протокольних повідомлень (не даються гарантії на повний простір повідомлень з варіацією усіх атрибутів). На верхньому рівні протоколу є два вида повідомлень: 0) нотифікації та 1) документи. Нотифифікації: 1) доставка, 2) прийняття, 3) реєстрація та 4) відхилення. Документи: 0) інформаційний лист, 1) погодження, 2) узагальнення, 3) доручення. Також існує п'ять документів-відповідей: чотири для документів, плюс один додатковий варіант для відхилення погодження.

В процесі сертифікації передбачається перевірка 4 типів нотифікацій для усіх 9 типів повідомлень (вхідні документи та докменти відповіді). Разом з самими повідомленнями система СЕД повинна вміти відсилати та приймати по 45 різних типів пакетів. Загалом сертифікація передбачає траспортування 90 пакетів які валідуються наочно.

Скрипт сертифікації

def certify() do {:incoming, []} = SEV.inbox @to {:incoming, []} = SEV.inbox @from x = outgoing @from, @to :timer.sleep(60000) SEV.download_all @to :timer.sleep(60000) acks @to, @from, x :timer.sleep(120000) SEV.download_all @from :timer.sleep(60000) # 20 + 20 y = replies @to, @from, x :timer.sleep(120000) acks @from, @to, y :timer.sleep(120000) SEV.download_all @to :timer.sleep(60000) SEV.download_all @from end
def outgoing(from, to) do {i, a, g, e} = {:sev.guid(), :sev.guid(), :sev.guid(), :sev.guid()} SEV.send(from, to, testInformation(i)) SEV.send(from, to, testApproval(a)) SEV.send(from, to, testGeneralization(g)) SEV.send(from, to, testExecutionTask(e)) {i, a, g, e} end
def acks(from, to, mem) do :erlang.tuple_to_list(mem) |> Enum.map(fn guid -> SEV.ack(from, to, guid, 1) SEV.ack(from, to, guid, 2) SEV.ack(from, to, guid, 3, "OK") SEV.ack(from, to, guid, 4) end) end
def replies(from, to, {i, a, g, e}) do {ni, na, nr, ng, ne} = {:sev.guid(), :sev.guid(), :sev.guid(), :sev.guid(), :sev.guid()} SEV.send(from, to, testInformation(ni, i)) SEV.send(from, to, testApproval(na, a)) SEV.send(from, to, testReject(nr, a)) SEV.send(from, to, testGeneralization(ng, g)) SEV.send(from, to, testExecutionTask(ne, e)) {ni, na, nr, ng, ne} end

ДП "Інфотех"